Därför är en bildbank / mediabank nödvändig

En media- eller bildbank bidrar till smartare hantering, produktion och distribution av digitalt marknadsföringsmaterial såsom bilder, illustrationer, animationer, texter, presentationer, annonser, filmer etc.

Oftast är en media- bildbank en webbaserad mjukvara och innehållet kan anpassas efter varje företag. Begreppet kallas även för Digital Asset Management (DAM).

Hur hjälper vi dig?

Zitac Solutions är Cantos främsta certifierade partner i Sverige och driver utvecklingen framåt av media- / bildbanken Cumulus och Canto SaaS. Tillsammans med deras lösningar erbjuder vi integrationsmöjligheter mot de flesta publiceringssystem och portallösningar.

Vi gör det enkelt för dig att välja rätt! Vi finns med er under hela resan; från behovsanalys till implementation, med drift och underhåll, teknisk support, kvalitetsgranskning
och så klart systemadministration. 

För vem?

Genom en media- / bildbank kan användare samarbeta för att producera tillgångar såsom bilder och dokument både internt och externt. När man omedelbart kan hitta filer, minskar stopp i produktionen vilket resulterar i att produktiviteten ökar. En media- / bildbank förenklar vardagen för alla involverade resurser, såväl individuellt som i projekt (kollegor, externa partners och kunder).

Varför?

Med en bildbank på plats, kan alla i en organisation enkelt ordna, hitta och dela digitalt innehåll. Några behöver arkivera värdefulla bilder eller dokument för senare hämtning eller försäljning. Andra behöver distribuera innehåll med interna och externa källor. En tredje vill dela innehåll digitalt på alla plattformar.

Vad?

Varje bild som läggs upp i mediabanken berikas och taggas med metadata. Denna metadata utgör sedan grunden för dina sökningar. Metadatan kan innehålla allt ifrån datum, färg, storlek m.m. och anpassas för att passa ditt företags behov.

Lösning 1

Cumulus Enterprise Mediabank

 • Vänder sig till medelstora och stora företag och organisationer
 • En anpassad lösning
 • Lokalt installerad
 • Kan anpassas och konfigureras in i minsta detalj
 • Integrationsplattform via webbservices med externa system
 • Integration med Adobe InDesign
 • Backbone-lösning för alla era digitala tillgångar
 • Skapa egna workflow och processer för att stödja verksamheten
 • Oändligt antal användare
 • Integrationslösningar med AI-tjänster
 • Integrationslösningar med Distribution av digitala asset via CDN

Lösning 2

Canto SaaS Mediabank

 • Vänder sig till mindre och medelstora företag
 • En standardlösning
 • En molnbaserad tjänst
 • Snabb installation, leverans inom tre dagar
 • Ett perfekt komplement till Office 365
 • Upp till 200 användare

"Cumulus är anpassningsbar långt utöver vad som är
möjligt i någon annan produkt. När du kan Cumulus,
vill du inte vara utan."

Mycket nöjd Cumuluskund.

Andra lösningar

För att optimera er verksamhet.