Hur fungerar Bynder?

Ett DAM-system hjälper organisationer i allmänhet och marknadsavdelningar i synnerhet, att arbeta i den takt digital marknadsföring kräver. De tidiga DAM-systemen skapades som ett arkiv för färdiga bilder, layouter och logotyper. Ett DAM som Bynder utgör nu istället grunden för ett modernt och effektivt arbetsätt.

Genom att lägga till olika moduler i Bynder kan ni få full kontroll på er produktion och även skala upp antal enheter som kan produceras på samma gång. Här berättar vi hur.

Bynder DAM
Några av Bynders olika moduler

Digital Asset Management

Hjärtat av Bynder - i denna modul centraliseras och hanteras alla era digitala mediefiler på ett och samma ställe. Det gör det enkelt att hitta filer och dela dem med andra.

Brand Guidelines

Modul där du sätter upp ditt varumärkes alla riktlinjer. På en central plats hanteras, nås och delas varumärkets alla komponenter.

Studio

Modul som ger ditt team möjlighet att skapa brandat innehåll i form av bilder, videor och GIF:er - på endast några minuter.

Creative Workflow

Modul som hanterar och effektiviserar era arbetsflöden från det att ett ärende skapas, till korrektur och till att det godkänns.

Vi arbetar sedan 2023 med DAM-lösningen Bynder tillsammans med Zitac Solutions. Detta har hjälpt oss mycket att få ordning och reda på alla våra mediafiler, men har även förenklat webbpubliceringar av exempelvis produktinformation.

PeO Axelsson Marketing Manager, Tyri

Digital Assets Mangagement

Samlad lagring

Med Bynder får du åtkomst till alla digitala mediefiler från en enda plats. Filerna organiseras och hittas snabbt med en intuitiv filterstruktur som är skräddarsydd för ditt företags exakta behov.

Ha koll på vem som ser vad

Med åtkomst- och användarbehörigheter kan du känna dig trygg att användare bara ser assets som är relevanta för dem, vilket eliminerar risken för att innehåll som inte är godkänt publiceras.

Dela filer internt och externt

Dela innehåll på ett säkert sätt direkt från ditt DAM-system – både internt och externt. Efter att filen har delats har du möjlighet att ställa in utgångsdatum och spåra delningshistorik.

Ladda ner filer i önskat format

I Bynder kan du skapa upp kanalspecifika format du använder ofta så att du snabbt och enkelt kan ladda hem bilder för rätt ändamål. Det finns även möjlighet att beskära och redigera filerna.

Brand Guidelines

Dynamiska varumärkesguider

Trött på statiska, inaktuella PDF-filer med grafiska riktlinjer som kanske bara är delvis uppdaterade? En tweekning av en av färgerna som kanske aldrig kom med i guiden? I brist på bra underlag frångås riktlinjerna och nya varianter skapas. Med Bynders modul för Brand Guidelines skapar du dynamiska webbaserade varumärkesguider som är enkla att konfigurera och uppdatera efterhand. Riktlinjerna blir lättillgängliga och säkerställer att både interna och externa intressenter vet exakt vad som gäller, plus att alla filer finns tillgängliga i DAM:et.

Skapa och uppdatera riktlinjer snabbare

Bynders Brand Guidelines är intuitivt, vilket gör det enkelt att skapa, redigera och distribuera ditt företags riktlinjer snabbt och effektivt. Ändringar som är gjorda för den grafiska profilen blir omedelbart tillgängliga för alla och det går att ladda hem/länka till de nya assetsen.

 

•  Ta kontroll över ditt varumärke internt och externt

•  Sömlöst integrerat med DAM

  Dynamisk och webbaserad

 

Studio

Med Studio kan era designers skapa mallar som snabbt kan anpassas och användas av andra roller i organisationen utan att de behöver varken designkunskaper eller ha program likt Adobe Creative Suite.

Genom att utnyttja användarspecifika workflows, avancerade mallfunktioner och funktionalitet för att göra snabba formatanpassningar i bulk ökar kapaciteten för att framställa content markant.

 

Frigör dina designteam

Studio automatiserar de tråkiga, repetitiva uppgifterna som tar upp en designers tid, som att göra formatanpassningar eller göra ändringar i sista minuten, vilket ger frigör mer tid för kreativt arbete. Designers kan nyttja flerformats-design, bulkredigeringar och förinställningar för animeringar för att spara tid.

 

Studio är specialbyggt för att lätt kunna samarbeta mellan team så att ni kan få ut content snabbare än era konkurrenter. Bjud in andra för att visa och redigera arbete och skapa flera versioner på samma gång. Genom att arbeta tillsammans och med batcher säkerställer ni att rätt innehåll skapas för olika format, kanaler och marknader, och snabbar därigenom på hastigheten i vilken ni kan producera content.

 

Redigerbara mallar

I Studio kan mallar skapas med fördefinierade och låsbara element som typsnitt, logotyper, bilder eller video-frames. På så sätt kan fler än designers ta fram material och det finns ingen risk att det inte följer den grafiska profilen.

Creative Workflow

Samarbete på samma ställe

Med Bynders modul Creative Workflow samarbetar alla som ingår i projektet på ett och samma ställe. De som lägger ett ärende, designer/reklambyrån som ska skapa content och de som ska komma med korrektur och slutligen godkänna. Alla filer och alla kommentarer sker i Bynder och det är lätt att se vilket stadie varje projekt befinner sig i och göra prioriteringar därefter.

Sätter ramarna för det kreativa arbetet
Med Creative Workflow får ni koll på ärenden, får tydlighet i ett projektets syfte, struktur för korrektur och deadline samt vilken avdelning och uppdragsgivare som är involverade. Creative Workflow gör det möjligt för användare att skapa ärenden och fylla i kort information som behövs för att gå vidare i processen. Det vill säga, inget lämnas åt slumpen och det blir enklare att undvika att ärenden kommer in från sidan till designern.

Granska och jämför content
Glöm oändliga e-posttrådar när du samarbetar med dina kollegor eller reklambyråer. Genom att skräddarsy arbetsflöden, involveras rätt personer i rätt skede så att korrektursvängarna går snabbt och ditt content kan komma ut på marknaden snabbare.

Skapa enkelhet
Gör anteckningar, tilldela uppgifter och gör korrektur i Creative Workflow, på sätt blir det lätt att samarbeta kring innehåll och jämföra versioner.

Godkänn och publicera content snabbt
Eliminera flaskhalsar genom att samla rätt personer för att säkerställa att allt är enligt varumärket och lämpligt för publicering. När projektet har godkänts, kopplas assets automatiskt till DAM:et, så att andra kan använda ditt content.

Så jobbar vi med implementation av Bynder

Vår uppgift är att underlätta för dig som kund. Från behovsanalys till implementation,
förvaltning och vidareutveckling. Så här ser vår metod ut:

Hello!

Vi lär känna varandra och tar reda på vad ett DAM skulle lösa för er verksamhet.

Workshop

Vi analyserar tillsammans behov och krav.​ Vi formulerar en DAM-strategi med syfte och mål.​ Vi ger en rekommendation och kommer med prisestimat.

Prepshop

Här gör vi en fördjupad analys inför implementering.​ Vi gör förberedelser på detaljnivå och levererar en slutoffert.

Go Live!

Här konfigurerar vi portalen och driftsätter den. När det är klart utbildar vi organisationen hur de ska jobba med Bynder.

Got DAM!

Här jobbar vi vidare med DAM-strategin och justerar behov som kan ha uppkommit längs vägen. Zitac Solutions finns för support och rådgivning.

Låter detta intressant?

Låt oss visa en demo.

Kontakta vår expert:

Jerker Olander
E-post: jerker.olandern@zitacsolutions.se

Kontakta oss