Automatiserar det grafiska arbetet

Sitter du med oändligt mycket data som ska förpackas snyggt och smidigt? Jobbar du med återkommande innehåll med snarlika upplägg? Lägger ni mer tid på att samla in data och desto mindre tid till design & layout? Låt EasyCatalog göra jobbet istället – ett smart verktyg för grafisk produktion som grafiker älskar.

Med EasyCatalog hämtar du in data ur ett t ex ert affärssystem direkt in till layoutprogrammet. Allt manuellt och ofta onödigt arbete minimeras. Fokusera istället på det roliga, som design och layout, istället för tidskrävande hantering av produktdata. Med EasyCatalog som är ett plugin till Adobe InDesign, får du en  smartare, roligare och effektivare katalogproduktion.

.

EasyCatalog ett verktyg för grafisk produktion

Vem behöver EasyCatalog?

Jobbar ni med marknadsmaterial som innehåller många produkter? Ändras produktinformationen ofta? Då har ni definitivt användning av EasyCatalog.

Varför EasyCatalog?

Med EasyCatalog kan ni uppdatera ert material så fort en ändring har skett med bara en knapptryckning.

Hur kommer vi igång?

För att lyckas med EasyCatalog behöver ni en strukturerad datakälla där EasyCatalog kan hämta aktuell information. Datakällan kan t.ex. vara från Excel, Google Sheets eller csv-fil.

Plugin till InDesign

EasyCatalog är ett plugin till InDesign och ett verktyg för en smartare och snabbare katalogproduktion. Det möjliggör till och med automatisk grafisk produktion! EasyCatalog samlar ihop er produktinformation från en källfil som sedan appliceras i ert marknadsmaterial. Källfilen kan till exempel vara ett Excel-dokument eller Google sheets. Det går lika bra att hämta från ert PIM-system.

På så vis säkerställer du att er produktkatalog alltid innehåller aktuell och korrekt information. Det enda du behöver uppdatera är källfilen.

Enkelt att installera

EasyCatalog är enkelt att använda och installera. Du behöver inte lära dig något nytt system – allt hanteras genom InDesign. När installationen är färdig, dyker en ny panel upp i InDesign och genom den panelen sköter du all hantering av din produktdata. Om ändringar i er källfil har skett, visas detta tydligt i panelen. Med några klick uppdateras sedan den redan inmatade datan överallt i era dokument.

Vi är certifierad partner till 65 BIT EasyCatalog. Vi kan hjälpa er med allt från licenser och installation, till inställningar och annat som behövs för att komma igång med automatisk grafisk produktion med InDesign.

Easycatalog 65bit katalogproduktion
automatisk uppdatering

Varför EasyCatalog?

Med EasyCatalog kan ni uppdatera ert material så fort en ändring har skett med bara en knapptryckning.

Vem behöver EasyCatalog?

Jobbar ni med marknadsmaterial som innehåller många produkter? Ändras produktinformationen ofta? Då har ni definitivt användning av EasyCatalog.

webbsidor zitac

Hur kommer vi igång?

För att lyckas med EasyCatalog behöver ni en strukturerad datakälla där EasyCatalog kan hämta aktuell information. Datakällan kan t.ex. vara en xml-fil från Excel eller Google Sheets.

Processen i korthet

Vår uppgift är att underlätta för dig som kund. Från behovsanalys till implementation,
förvaltning och vidareutveckling. Så här ser vår metod ut:

Analys och testkörning

Data analyseras från er datakälla. Beroende på utfall och önskemål utför vi sedan ett test av ny funktionalitet och utveckling i EasyCatalog.

Mappning av information och data

Genomgång och presentation av testkörningsfil. Med hjälp av testkörningsfilen visualiserar vi att rätt information och data visas på önskat vis och mappningen av er data är korrekt i EasyCatalog.

Skapa Layout-mallar och automatisera

Mallar skapas upp utifrån layouten och strukturen på vald trycksak eller digital fil. Uppsättning av pagineringsregler i EasyCatalog sker tillsammans med berikning av InDesign-filen med godkänd struktur och information.

Kontakta en expert på EasyCatalog:

David Ahlbaum
E-post: david.ahlbaum@zitacsolutions.se

Kontakta oss

Zitac Solutions hjälper oss att alltid ligga i framkant och följa trenderna inom e-handel. Genom ett agilt arbetssätt, inför vi nya funktioner på webbsidan flera gånger i månaden.

Ola Ohlsson E-handelsansvarig Sea Sea.se och Byggplast.se