A brand new solution

Varför är det viktigt att ständigt uppdatera sin WordPress-sida?

Wordpress

1.

Världens populäraste CMS

WordPress är världens populäraste CMS (Content Management System) och har enligt WordPress.org, använts för att bygga över 30% av hemsidorna på Internet. Detta gör det till en attraktiv måltavla för hackers och skapare av skadlig kod. Skaparna av WordPress gör sitt bästa för att hålla systemet så säkert som möjligt genom att med jämna mellanrum släppa uppdateringar till sin mjukvara.

För varje sådan uppdatering släpps en lista som sammanställer de säkerhetshål som täppts till och dessa listor kan sedan användas av hackare för att leta upp de sajter som ännu inte har installerat uppdateringen ännu. Alltså, om din hemsida kör en äldre version av WordPress, ett tema eller tillägg, kan den innehålla allmänt kända brister.

2.

Tillägg / plugins

All programvara innehåller buggar, det vill säga brister i kod och logik med mera, som kan göra att saker och ting inte fungerar som det är tänkt. Således är det en god idé att försöka hålla sina tillägg uppdaterade och på så sätt ha goda förutsättningar för att hemsidan fungerar som det är tänkt. Uppdateringarna innehåller buggfixar som är avsedda att motverka sådana problem.

Uppdateringar

3.

I ständig utveckling

WordPress, PHP och dess tilläggsprogram är under ständig utveckling och strävar hela tiden mot att förbättra prestanda och tillför nya funktioner som är tänkta att förbättra mjukvaran.

Lösningen för dig som inte hinner (orkar) ha koll på alla uppdateringar.

 

För att underlätta för er har vi tagit fram ett tillägg som kan användas för schemalagda kontroller av tillgängliga uppdateringar av WordPress och installerade tilläggsprogram. Vi kallar den Update Notifyer. Om så skulle vara fallet skickas detta omedelbart till vår Service-desk och registreras som ett ärende i vårt system. Praktiskt!

Vi kan då installera dessa uppdateringar på våra lokala testmiljöer och se till att förändringarna inte har några oförutsedda biverkningar på installationen. För att sedan skicka detta till vårt centrala kod-repository på GitHub och vidare till produktionsservern med hjälp av Deployhq. Fördelen med detta är att vi inte längre behöver ansluta till servern via FTP-klient eller liknande utan detta sker via automatik. Om våra lokala tester skulle visa att en uppdatering skulle innebära större förändringar kan en lösning på detta eventuellt offereras till kunden separat.

 

Vi berättar gärna mer! Fyll i formuläret så hör vi av oss, eller ring Christer när det passar dig. Vi hörs!

versionshantering

Varför Git?

Koden för Zitacs Solutions olika WordPress-siter lagras i vår privata repository på GitHub (en webbtjänst för versionshanteringssystemet Git). Detta gör det möjligt för våra utvecklare att hämta koden, införa eventuella ändringar och sedan skicka upp dessa igen. På så sätt har utvecklarna alltid tillgång till koden. Det är även möjligt att skapa så kallade förgreningar, vilket är användbart vid utveckling av nya funktioner. Vi kan då utveckla dessa parallellt mot en testmiljö utan att den sajt som ligger i produktion påverkas. När allt är testat och klart, slår vi ihop den utvecklade funktionen med produktionskoden.

En viktig backup

Då Git är ett versionshanteringssystem, finns förstås även stöd för att rulla tillbaka till en stabil version ifall något skulle gå på tok. Så det fungerar även som en extra backup utöver den dagliga säkerhetskopiering av hemsida och databas som tillhandahålls av Oderland där siterna hostas.

Vår målsättning med detta är att den kod som ligger på GitHub alltid ska vara synkad med den som ligger på produktionsservern. För att åstadkomma detta har vi valt att använda tjänsten Deployhq. En eventuell nackdel med detta är att om kunderna vill installera tilläggsprogram, så bör detta ske via oss på Zitac Solutions.

Vad är Deployhq?

Deployhq är en tjänst som Zitac Solutions använder för att automatisera synkroniseringen mellan våra GitHub-repon och produktionsservern. Det innebär att varje gång vi skickar upp en ändring till det aktuella repot på GitHub kommer dessa automatiskt att skickas vidare ändringarna till produktionsservern. Om så önskas kan överföringen även schemaläggas till en önskad tidpunkt på dygnet. Exempelvis för att undvika förändringar under tider då sidan har hög trafik eller liknande.

Vi kan även ställa in så att eventuella förändringar skickas till flera servrar om det skulle vara nödvändigt. Vi kan således ställa in så att vi har en testmiljö på en server och produktion på en annan. Vilket kan vara användbart vid utveckling av nya funktioner och liknande.

Atomiska uppdateringar

Det är även möjligt att ställa in atomiska uppdateringar. Det vill säga att sidan uppdateras utan att sidan går ned. Det går därmed att ställa in så att sidan finns i flera versioner på servern. Detta fungerar genom att en pekare visar mot den aktuella versionen. Om en ny version laddas upp skrivs detta till en ny katalog och när detta är klart ändras pekaren till att peka till den nya versionen i stället. Detta tar dock lite mer plats på disken och är krångligare att ställa in.

Visst låter det bra?

Skicka en fråga till Christer eller slå en signal. Vi svarar alltid på dina frågor. 

Christer Hermansson

VD