En ny lösning för dig som inte hinner hålla koll på alla uppdateringar.

WordPress Update Notifyer

Löpande kontroll av sajten är viktigt för att hålla den uppdaterad och säker. Skaparna av WordPress gör sitt bästa för att hålla systemet så säkert som möjligt genom att släppa uppdateringar till sin mjukvara med jämna mellanrum. Om man inte gör det kan er sajt vara en attraktiv måltavla för hackers och skapare av skadlig kod.

Vi har tagit fram ett tillägg som gör schemalagda kontroller för att undersöka om det finns tillgängliga uppdateringar på sajt. Vi kallar den Update Notifyer. Vi kan då installera dessa uppdateringar på våra lokala testmiljöer och se till att förändringarna inte har några oförutsedda biverkningar på installationen. För att sedan skicka detta till vårt centrala kod-repository på GitHub och vidare till produktionsservern med hjälp av Deployhq.

Fördelen med detta är att vi inte längre behöver ansluta till servern via FTP-klient eller liknande utan detta sker via automatik. Om våra lokala tester skulle visa att en uppdatering skulle innebära större förändringar kan en lösning på detta eventuellt offereras till kunden separat.
Nu slipper du fundera på vilken version av mjukvaran just ni har. Praktiskt!

 

Kontakta oss för bästa erbjudande