Stärk ert varumärke och öka försäljningen. Genom rätt strategier hjälper vi er att generera kvalificerade leads, stärka ert varumärke och öka er försäljning. Smarketing innebär att du är med och vägleder din kund i den digitala köpresan genom relevanta och värdefulla marknadsinsatser, för att sedan underlätta för dina säljare att få förtroende och kontakt när kunden väl är redo.

Vi på Zitac Solutions hjälper er att producera innehåll som stöttar era kunder och prospekt genom hela köpresan, som t.ex guider, artiklar, kundcase, webinar och videos – för att driva rätt personer framåt, närmare ett köpbeslut. Men också för att bygga ert varumärke och förtroende på marknaden över tid.

Strategi och planering

Dagens B2B-marknadsföring handlar om att väcka ett intresse, bygga upp förtroende som i slutändan kommer ge dig mer affärer. Vi guidar och hjälper er att sätta upp planeringen av vilka insatser som krävs och tydliggöra strategin som ni långsiktigt behöver arbeta med för att uppnå resultat.

 

Affärer görs emellan människor

Genom att inspirera, erbjuda er kunskap och delge information i rätt fas av kundens köpresa, hjälper ni dem hitta lösningar på sina utmaningar. För att veta vilka problem de står inför behöver vi ta reda på vem eller vilka personer som behöver er hjälp. Detta görs genom att ta fram en målgruppsbeskrivning  som tydliggör vilka som kan vara intresserade av era tjänster.

workshop

Oemotståndligt budskap i rätt tid

När sedan målgruppen och deras utmaningar är beskriven, skapar vi en budskaps-plattform med tillhörande redaktionell plan som säkerställer att strategin efterföljs och att ni konsekvent kommunicerar ert erbjudande till era kunder. Den redaktionella planen beskriver när, var och hur  materialet skall publiceras och aktiveras. Det möjliggör också att du får ut ditt innehåll på ett kostnadseffektivt sätt med bra kvalité.

Innehåll som engagerar

Vill du ha hjälp med att producera innehåll som informerar, engagerar och skapar rätt förutsättningar för att fånga in nya leads? Vi hjälper dig att ta fram innehåll i olika format och för olika syften, som du sedan lätt kan återanvända och publicera i olika kanaler. Alltid med ambitionen att delge leads och kunder information för att kunna komma närmre ett köpbeslut.

marketing zitac

Vi har anlitat Zitac under många år, framförallt för grafisk formgivning, och det känns nu som de är en del av oss. Zitacs konsulter levererar en hög nivå, både vad gäller service och kompetens.

Anna Dahlqvist Produktionschef Bilia Inhouse

Affärsidé

Marknadsföra och leverera stödsystem och tjänster som underlättar samt effektiviserar våra kunders sälj & marknadskommunikation genom digitalisering, integration och automatisering.

Vision

Vi skall tillföra våra kunder affärsnytta som leder till mätbara konkurrensfördelar för våra kunder. Genom att leverera spetskompetens inom våra fokusområden, skall det stödja vår vision att optimera kundernas verksamhet.

Utveckla och utvärdera

Den sista med nog så viktiga beståndsdelen i att arbeta strategiskt och långsiktigt med sin digitala B2B-marknadsföring är att löpande mäta och utvärdera ert resultat. Det kan kännas svårt att veta vad som är relevant att mäta och följa upp på, då vi idag har ett överflöd av data som kan analyseras. Nyckeln är att ta fram några få KPIer som bygger på era verksamhetsmål, så ni kan följa upp och utvärdera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras över tid.

Aktivera Google Analytics 4

Google Analytics 4 eller GA4 som det ofta kallas är den nya versionen av Google Analytics. Den är mer kompatibel med dagens mobil- och app-data och fångar in data från fler datakällor än tidigare version. Det gör det därför lättare att förutse trender och hur era marknadsinsatser faktiskt presterar på olika plattformar. Vi hjälper er välja ut vilka mätetal ni kan sätta upp i Google Analytics 4,  som tydligt visualisera hur er webbsida presterar och vad som kan förbättras för en ökad leadgenerering och konverteringsgrad.

sätta upp mål

Stärk upp med annonsering

Oavsett var dina kunder befinner sig i den digitala världen hjälper vi dig att ta fram en annonsering som fungerar för din målgrupp i relevant kanal. Det kan handla om att stärka upp er trafik till webben via Google Ads, eller sponsring i sociala kanaler som Facebook och Instagram eller IP-styrd Account Based Marketing.

E-postmarknadsföring att räkna med

Fortfarande är e-postmarknadsföring en pålitlig kanal att räkna med, särskilt i B2B, där mycket av kommunikationen fortfarande sker mellan oss människor i arbetslivet. När Inbound marketing gjort sitt jobb och banat väg för nya relationer kan vi fördjupa dem genom exempelvis nyhetsbrev. Det är också en bra kanal för att vårda relationen med era befintliga kunder och kommunicera ut nya erbjudanden och tjänster.