Med säte i Göteborg är RoRo International en av marknadens ledande aktörer av godshanterings-material för roll-on / roll-off-sjöfart. Sedan 1987 har de levererat produkter och system för att säkra gods, från land till sjöss.

Bakgrund

Med ett växande behov av en starkare digital närvaro behövde RoRo International en webbplats som var modern och som kunde skalas i takt med att deras verksamhet fortsatte att växa.

De var också i behov av att stärka sitt varumärke på Linked IN, för att öka tillgängligheten och synligheten emot deras målgrupp inom B2B och att långsiktigt fortsätta bygga relationer via digitala kanaler.

 

Kund 
RoRo International

Plattform 
WordPress, LinkedIN

Tjänster 
Strategi, UX-design, Utveckling, Content Marketing

 

Zitac Solutions hjälpte oss designa om och implementera en modern WordPress-site och bygga upp vår LinkedIN-närvaro. Detta har avsevärt förbättrat vår förmåga att utnyttja kontent-marketing i vår lead-generering och ökat vår synlighet markant digitalt.

Pär Johansson, VD RoRo International
case_web_solutions

Uppdrag

RoRo var i behov av en webbplats som främst agerar som ett skyltfönster ut emot marknaden och tydligt kommunicerar varumärkesplattformens främsta syfte, att stärka begär,  skapa trovärdighet och bygga förtroende.

Webbplatsens kommunikation vänder sig till befintliga och nya kunder där de kan hämta information och känna sig trygga i att RoRo är en leverantör att räkna med. 

Genom en uppdaterad design, aktuellt content och know-how artiklar har vi skapat förutsättningar för RoRo att etablera sig som en expert inom sitt område och en marknadsledande leverantör av lasthanteringsmaterial, där de enkelt kan uppdatera innehållet i WordPress. 

I webbprojektet ingick också att se över sitens SEO, både ur ett tekniskt och redaktionellt perspektiv, som är en självklar del att ta hänsyn till när vi bygger webbplatser åt våra kunder.

För att ytterligare öka den digitala närvaron tog vi också fram en strategi, ett tydligt budskap till RoRo´s målgrupp, deras påverkare, köpare och beslutsfattare & en content-plan för Linked IN. Det övergripande målet att satsa på LinkedIN var att öka RoRo´s varumärkes-synlighet och bygga upp följarantalet till RoRo's företagssida, som en del i deras tillväxtresa och närvaro i digitala kanaler.